Your-Lyrics.com Logo
Music Lyrics
Search Lyrics
Links
Privacy Policy
About Us


Kapamilya Stars - Star Ng Pasko Lyrics

Kapamilya Stars - Star Ng Pasko Lyrics  
Kung kailan pinakamadilim

Ang mga tala ay mas nagniningning

Gaano man kakapal ang ulap

Sa likod nito ay may liwanagAng liwanag na ito

Nasa 'ting lahat

Mas sinag ang bawat pusong bukas

Sa init ng mga yakap

Maghihilom ang lahat ng sugatAng nagsindi nitong ilaw

Walang iba kundi ikaw

Salamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang pasko

Salamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang paskoTayo ang ilaw sa madilim na daan

Pagkakapit bisig ngayon higpitan

Dumaan man sa malakas na alon

Lahat tayo's makakaahonAng liwanag na ito

Nasa 'ting lahat

Mas sinag ang bawat pusong bukas

Sa init ng mga yakap

Maghihilom ang lahat ng sugatAng nagsindi nitong ilaw

Walang iba kundi ikaw

Salamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang pasko

Salamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang paskoKikislap ang pag-asa

Kahit kanino man

Dahil ikaw Bro, dahil ikaw Bro

Dahil ikaw Bro

Ang star ng paskoSalamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang pasko

Salamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang paskoAng nagsindi nitong ilaw

Walang iba kundi ikaw

Salamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang paskoAng nagsindi nitong ilaw

Walang iba kundi ikaw

Salamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang paskoAng nagsindi nitong ilaw

Walang iba kundi ikaw

Salamat sa liwanag mo

Muling magkakakulay ang paskoDahil ikaw Bro, dahil ikaw Bro

Dahil ikaw Bro

Ang star ng pasko!


Name:
Comment:
Type maps backwards (spam prevention):
 
Name
Comment We're gonna dress so fine - ok   It's
Date 7/11/2013
Name
Comment And we’ll wake up down in   Mexico
Date 6/17/2013
Name
Comment Kiss me baby I am snow white   Kiss me baby I am snow white
Date 6/11/2013
Name
Comment i'm open   i fake my life like i've lived
Date 4/6/2013
Name
Comment Their money's spent at Borders on a brand new Christian Amerdy book   A sturdy hook deserves a better catch phrase
Date 5/23/2013
Name
Comment I kiss the road of Rarotonga   stand up and flow, push it on push it on
Date 5/6/2011
Name
Comment Just do it as you were shown   You'll wanna dance round the clock
Date 3/10/2006
Name
Comment Shab-sha shala-wala walab shab   There's too much barriers
Date 9/25/2005